Vzhľadom k tomu, že vstupná investícia do detského kútiku alebo zábavného parku nie je nízka a pre zachovanie fair- play a profesionálneho princípu v obchode, považujeme za nevyhnutné, informovať potenciálnych záujemcov - spotrebiteľov o nasledovných skutočnostiach:

V poslednom čase sme zo strany niektorých konkurenčných firiem atakovaní, a síce pri prezentácii kvalít našich materiálov a práce, konáme v rámci nekalej súťaže, ktorá je zakázaná v zmysle ust. § 44 a nasl. Obchodného zákonníka.

Spor medzi konkurenčnými firmami a celá táto situácia pôsobí na zákazníka mätúco, má negatívny dopad na jeho úsudok, a teda aj rozhodnutie o investícii do kvalitných a overených produktov.

Pre ochranu spotrebiteľa a potvrdenia dokladovania našich kvalít, odporúčame potenciálnym zákazníkom aby pred investíciou postupovali podľa niekoľkých základných krokov, ktoré dostatočne poodhalia skutočnosti, na základe ktorých sa bude vedieť správne rozhodnúť.


 • Vyžiadajte si u nás vzorky používaných materiálov a porovnajte si ich s konkurenciou.
 • Vyžiadajte si osobné stretnutie s obchodným zástupcom alebo manažérom našej firmy v priestore kde plánujete výstavbu detského ihriska alebo na niektorej z našich realizácii, kde Vám vieme prezentovať naše inštalačné postupy a materiály.
 • Pozrite si mapu našich projektov a vypýtajte si recenzie od našich spokojných zákazníkov.
 • Dopredu si vyžiadajte dokumenty a certifikáty preukazujúce pôvod a kvalitu materiálov a informujte sa, či zostava podlieha certifikácii podľa noriem STN-EN 1176 1-10 z roku 2008.

ZVOĽTE SI SILNÉHO PARTNERA PRE VÁŠ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER a rozhodnite sa pre PLAYSERVIS, s.r.o.

 • KVALITNÉ MATERIÁLY MADE IN EU
 • KVALITNÉ SPRACOVANIE DIELOV A ATRAKCIÍ
 • KVALITNÚ INŠTALÁCIU A TECHNICKÉ POSTUPY
 • ODBORNÝ PRÍSTUP A FLEXIBILITU
 • PÔVOD MATERIÁLU DOKLADOVANÚ CERTIFIKÁTMI
 • 2 - ROČNÚ GARANCIU KVALITY
 • POZÁRUČNÝ SERVIS

Všetky spomenuté atribúty sú spojené pod firemným označením PLAYSERVIS.