PLAYSERVIS PLUS, s.r.o.

Fakturačná adresa
Matice Slovenskej 605/19
Sabinov
083 01

Poštová adresa
Matice Slovenskej 605/19
Sabinov
083 01

Skladové priestory
Hollého 2
/cesta k areálu Milk Agro /
Sabinov
083 01

Fakturačné údaje
IČO: 50 90 03 15
DIČ: 212 051 9588

Firma zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 119906/B

Číslo účtu: SK8502000000003878105656


Erik Tutoky
Konateľ
Team Leader

Filip Jurko
Projektový manažér

M. Kocvár
Výroba, sklad

M. Tutokyová
Výroba

J. Senderáková
Účtovníctvo


Kontaktné údaje

(+421) 907 445 147
infoplayservisplus@gmail.com

Fakturačné údaje

IČO: 50 90 03 15
DIČ: 212 051 9588
IČ DPH: SK 212 051 9588

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľa stránok podliehajú slovenským autorským zákonom. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia autorského práva vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorca. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len pre súkromné osoby a nie je povolené pre komerčné použitie. Pokiaľ ide o obsah, ktorý nie sú vytvorené prevádzkovateľom internetových stránok, budú autorské práva tretích strán rešpektované.